DocsValtech Mag: Episerver

De wereld van e-commerce groeit snel en stelt steeds hogere eisen aan bedrijven en retailers. Alleen een uitgebreid platform, zoals Episerver, kan de oplossingen bieden die nodig zijn om aan deze eisen te voldoen. Dit magazine deelt recente Episerver case studies en gaat dieper in op problemen zoals microservice, architectuur, agile methodologie en taxonomie.