Event

Valtech Day 2018

Valtech Day 2018

Valtech fyller 25 år och det firade vi på årets Valtech Day!

Valtech Day 2018
Strategic Planning Director
Valtech
Katharina Borgenstierna

oktober 18, 2018

Valtech fyller 25 år och det firade vi på årets Valtech Day!

Please accept marketing cookies to watch this video.

Årets Valtech Day var under eftermiddagen indelade i två parallella spår.

Spår 1: Business co_lab

Tillsammans med Katharina Borgenstierna och Mattias Malmer

Överallt i alla organisationer sker hela tiden förändring. Ett progressivt förhållningssätt är avgörande för företagens framgång – och din roll som förändringsledare är central.

Därför har vi skapat en mötesplats – Valtech Business co_lab – som vi bjuder in till under Valtech Day. Tillsammans med andra förändringsledare samlas vi och utbyter erfarenheter i inspirerande workshopformat.

Spår 2: Service Design Toolbox

Tillsammans med Visar Ulaj och Julia Davidsson

Please accept marketing cookies to watch this video.

Vi har hos våra samarbetspartners märkt ett stort behov av metoder för att effektivisera beslutsprocessen. Därför har vi nu sjösatt Valtech Service Design Toolbox– en uppsättning kraftfulla verktyg för att jobba strukturerat med service designprocessen. De allra flesta är paketerade i inspirerande workshopformat.