Tjänster

Vi hjälper våra kunder att ständigt utvecklas i det digitala som är vår kärna. I och med att kraften i data blivit mer och mer vardag i många företag är det en naturlig del även för oss på Valtech.

När vi pratar om Data Science menar vi att tillämpa vetenskaplig metodik för att lösa affärsproblem med data. Det är en kombination av statistik, matematik och datavetenskap. Och inte minst en förmåga att förstå och kommunicera för att det datadrivna ska kunna förbättra eller transformera det som tidigare inte varit möjligt.

För oss är data och analys ingenting om det inte används och därför använder vi de arbetssätt som vi tillämpat för att digitalisera verksamheter även för att snabbt bygga moderna datamiljöer.

Vi har stor respekt för komplexiteten i data och därför gör vi en tydlig skillnad mellan Data Science och Data Engineering.

Eftersom vi vet att en användarupplevelse är så beroende av att data fungerar lägger vi stor vikt just vid Data Engineering. Vi möjliggör arbete med dataströmmar och så nära realtid det går.

Att jobba datadrivet upplevs av många som svårt och det är vanligt att man fastnar i gamla strukturer. Det är här Valtech kommer in i bilden.

Att jobba datadrivet är en omställning men vi är vana att göra det komplexa enkelt, tydligt och genom hypoteser, testidéer och att bygga saker som snabbt testas blir det plötsligt konkret.

Data Science

Konverteringsoptimering

Ta kontroll över samtalet om dig på nätet

Läs mer

Webbanalys

Analys och insikt håller dig evigt aktuell

Läs mer

Systemarkitektur

Beställ en arkitektritad verksamhet från Valtech

Läs mer

Agil systemutveckling

Transparens och samarbete är alltid en hit

Läs mer

Digital partner

Vi möter de digitala utmaningarna axel mot axel

Läs mer

Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.

Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag. Eller fråga oss det istället.
Kontakta oss