Integritet

Integritetsförklaring

Senast reviderad: Maj 2018

Introduktion

Valtech och dess dotterbolag (även kallade ”vi”, ”oss” och”vår” nedan) är en integritetsmedveten organisation. Denna integritetsförklaring förklarar hur vi skyddar besökaruppgifter som samlas in via de webbplatser som är anslutna till Valtech.coms webbplats. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till användningen av sådana uppgifter, i enlighet med den här integritetsförklaringen.

Den här integritetsförklaringen kan utökas eller ändras från tid till annan genom integritetsförklaringar som är specifika för vissa områden som rör den här webbplatsen (t.ex. rekrytering).

Den personuppgiftsansvarige för besökar-’uppgifterna är Valtech SE, med registrerad adress i Storbritannien under Companies House nr°SE000106, vars registrerade kontor finns på 46 Colebrooke Row, London N1 i Storbritannien, med kontor i Paris registrerat i Paris handels- och företagsregister under nummer B 389 665 167, baserat på 148 rue de Courcelles, 75017 Paris.

I enlighet med användningen i denna integritetsförklaring, innebär ”Valtech Network” Valtech SE:s medlemsbolag (100 % ägda av Valtech SE, direkt eller indirekt).

Längst ned på denna sida kan du se alla uppgifter om (i) dataskyddsansvariga personer i varje land där Valtech SE har ett dotterbolag, och (ii) uppgifter om koncernens dataskyddsombud.

Uppgiftsinsamling

Som besökare behöver du inte skicka in några personuppgifter för att använda webbplatsen. Den här webbplatsen samlar enbart in personuppgifter om det särskilt och frivilligt lämnas ut av besökarna, för uttrycka fördefinierade syften och identifierade mottagare. Sådana uppgifter kan komma att bestå av, men begränsas inte till, ditt namn, befintlig jobbtitel, företagsadress, e‑postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter. Vid frivillig utlämning av dessa uppgifter, kommer du att få information om att vissa uppgifter måste fyllas i obligatoriskt eller att deras utlämnande är valfritt. Uppgifter identifierade med en stjärna i registreringsformuläret är obligatoriska.

Webbplatsen kan även samla in innehåll som du lämnar ut, inklusive men inte begränsat till publikationer på några blogg, forum, wikis eller andra sociala medie-tillämpningar och -tjänster som vi kan tillhandahålla.

Vi samlar normalt inte in känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om ras eller etniskt ursprung, religiösa trosuppfattningar, kriminella register, fysisk eller mental hälsa eller sexuell läggning) från besökare, och besökare förbjuds publicera eller skicka sådan uppgifter.

Inloggningsinformation, cookies och web beacons

Den här webbplatsen samlar in standardklassade internetlogguppgifter, inklusive din IP-adress, webbläsartyp och -språk, geolokaliseringsuppgifter, åtkomsttid och hänvisande webbplatsadresser. För att garantera att vår webbplats är hanterad på ett bra sätt och underlättar förenklad navigering, kan våra tjänsteleverantörer även komma att använda cookies (små textfiler som lagras i användarens webbläsare) eller Web beacons (elektroniska bilder som låter webbplatsen räkna de besökare som har besökt en viss sida och för att få åtkomst till vissa cookies) för att samla in sammanställda data. Ytterligare information om hur vi använder cookies och andra spårningstekniker och hur du kan kontrollera dessa hittas i vårt Cookiemeddelande.

Uppgiftsanvändning

Du kan exempelvis välja att registrera dig eller skapa en användarprofil på den här webbplatsen för att få åtkomst till specifikt innehåll, delta i ordnade evenemang, besvara en undersökning eller efterfråga kommunikationer om särskilda intresseområden. I sådana fall, kan de uppgifter som du skickar in vara av avtalsenlig typ och vara ett villkor för hanteringen av din begäran och vår relation med dig. Dessa uppgifter kan även komma att användas av oss för att anpassa eller förbättra denna webbplats med våra legitima intressen som grund.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för marknadsföringssyften eller skicka marknadsföringsmaterial eller kommunikationer gällande tjänster som tillhandahålls av oss eller andra medlemmar i Valtech Network som vi anser vara av intresse för dig. Det gäller under förutsättning att du har markerat de dedikerade rutorna och uttryckligen gett oss ditt samtycke för att godkänna dessa vid registrering på webbplatsen, om det krävs något. Vi kan även komma att kontakta dig för att efterfråga återkoppling på våra tjänster eller för marknadsförings- eller andra forskningssyften. Dina personuppgifter kan även komma att användas för att skydda våra och våra användares rättigheter eller egendom.

Du kan även, när som helst, begära att vi slutar att skicka e-post till dig.

Utlämning av uppgifter till tredje parter

Under förutsättning att du har markerat den dedikerade rutan vid registrering på webbplatsen, kan vi lämna ut dina personuppgifter till andra medlemmar i Valtech Network för att förbättra vår kunskap om dina preferenser, tillhandahålla dig information som skulle kunna vara av intresse för dig och genomföra marknads- eller andra undersökningar. Dessa personuppgifter kommer enbart att överföras till andra medlemmar i Valtech Network.

Personuppgifter kan även utlämnas till medlemmar i Valtech Network och/eller andra tredje parter för teknisk utföring av tjänsterna. Det gäller i synnerhet för att kunna besvara dina begäranden eller förfrågningar, som en del av en företagstransaktion (såsom en försäljning, avyttring, sammanslagning eller ett förvärv), eller då dessa parter hanterar uppgifterna å dina vägnar.

Alla dessa utlämnanden kan involvera överföring av personuppgifter till länder eller regioner utan dataskyddsregler som liknar de som gäller för ditt bostadsområde. Det innebär att Valtech implementerar lämpliga åtgärder för att skydda dessa överföringar i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter, regulatoriska eller andra organ eller till tredje parter. Om detta sker ska utlämningen efterleva de lagliga eller regulatoriska förpliktelserna eller kraven.

Bloggar, forum, wikis och andra sociala medier

Den här webbplatsen kan hosta olika bloggar, forum, wikis och andra sociala medie-applikationer eller -tjänster som låter dig dela innehållet med andra användare (gemensamt kallade sociala medie-applikationer). Alla eventuella personuppgifter eller annan information som du kan bidra med i eventuella sociala medie-applikationer kan läsas, samlas in och användas av andra användare av sociala medie-applikationen och vi liten eller ingen kontroll över dessa användare. Vi ansvarar därmed inte för någon annan användares användning eller missbruk av några personuppgifter eller annan information som du bidrar med på någon sociala media-applikation.

Åtkomst till uppgifterna

Besökare som väljer att registrera sig på den här webbplatsen kan få åtkomst till sin användarprofil och uppdatera sina uppgifter, eller när som helst avregistrera sig. Besökare som har eventuella problem med åtkomst till sina profiler eller som skulle vilja begära en kopia av deras personuppgifter bör kontakta webmasterservicen genom att använda de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer i alla fall att behandla begäranden till åtkomst av uppgifter eller ändra uppgifterna i enlighet med tillämpliga lagkrav.

I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, kan du utöva dina åtkomsträttigheter, ändra eller radera dina personuppgifter, din rätt till begränsning eller behandling relaterad till dina personuppgifter och din rätt till portabilitet. Du kan även, i enlighet med legitima syften, motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att skicka ett identitetsbevis till Valtech’s dataskyddsombudsteam, vars medlemmar finns listade nedan.

Insamlingen och behandlingen av personuppgifter sker dock enbart då det är strikt nödvändigt för att tillhandahålla den tjänst som du har begärt genom webbplatsen. Du godkänner att du inte har en absolut rätt till radering, begränsning av behandling eller att motsätta dig behandling av sådana personuppgifter.

När behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt insamlade samtycke, kan du när som helst dra tillbaka detta samtycke. Det gäller i synnerhet genom att klicka på den avregistreringslänk som finns med i alla kommunikationer som skickas ut av Valtech Network och som genereras i respons till din registrering på webbplatsen.

I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, har du även rätt att framföra ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppgiftslagring

Dina personuppgifter kommer inte att lagras efter den tid som strikt krävs för de angivna syften som anges häri och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

I det här avseendet, kommer uppgifter som behandlas för avtalsenliga syften (t.ex. att delta i ett anordnat evenemang, besvara en undersökning eller begäranden om kommunikationer inom särskilda intresseområden) lagras enbart för utförande av den begärda tjänsten.

De personuppgifter som används som kommersiella syften kan komma att lagras i maximalt tre år från det att du stänger ditt konto eller från den sista kontakten med dig.

De personuppgifter som används i rektryteringssyfte kan komma att lagras i maximalt två år från den sista kontakten med dig. Dina uppgifter raderas när den ovan nämnda perioden går ut. Personuppgifterna kan dock komma att lagras under längre tid än den angivna lagringsperioden för forskningssyften eller för det enda syftet att överlåta dem till juridiska myndigheter. Utöver det, kommer vi troligtvis att lagra dina personuppgifter (inklusive dina bidrag på bloggar eller forum) anonymt, i syftet att skapa statistiska studier.

Logguppgifter och information relaterad till cookies och web beacons lagras under en maximal period på 13 månader.

Informationssäkerhet

Vi använder oss av rimliga kommersiella teknologistandarder och vi har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda alla uppgifter som tillhandahålls av besökare genom den här webbplatsen från obehörig åtkomst, utlämning, ändring eller förstöring av de skyddade uppgifterna.

Vi kan dock inte garantera att detta förhindrar risken för missbruk av dina uppgifter. Om du har registrerat dig på webbplatsen, är det viktigt att du håller dina inloggningsuppgifter hemliga för att kunna undvika olaglig användning av ditt konto.

Ändringar av vår integritetsförklaring

Vi kan komma att ändra denna integritetsförklaring från tid till annan enligt eget omdöme. Om vi gör ändringar i denna integritetsförklaring kommer vi att ändra revisionsdatumet som anges längst upp på den här sidan.

Barns integritetsskydd

Vi förstår vikten av att skydda barns integritet i den interaktiva onlinevärlden. Den här webbplatsen har inte utformats för och är inte avsiktligt inriktad på barn under 16 år. Det är inte vår policy att avsiktligt samla in eller lagra uppgifter om någon person under 16 år. Om du är under 16 och besöker webbplatsen ber vi dig därmed att inte försöka registrera dig för någon tjänst och att inte skicka oss några personuppgifter om dig.

 

 

Valtech’s dataskyddsombud och Valtechs dataskyddsansvariga personer’

 

APAC

apac.dataprotectionmanager@valtech.com

Argentina

arg.dataprotectionmanager@valtech.com

Australien

au.dataprotectionmanager@valtech.com

Brasilien

br.dataprotectionmanager@valtech.com

Kanada

ca.dataprotectionmanager@valtech.com

Danmark

dk.dataprotectionmanager@valtech.com

Frankrike

fr.dataprotectionmanager@valtech.com

Tyskland

de.dataprotectionmanager@valtech.com

Indien

in.dataprotectionmanager@valtech.com

Nederländerna

nl.dataprotectionmanager@valtech.com

Schweiz

ch.dataprotectionmanager@valtech.com

Sverige

se.dataprotectionmanager@valtech.com

Storbritannien

uk.dataprotectionmanager@valtech.com

Ukraina

ua.dataprotectionmanager@valtech.com

USA

usa.dataprotectionmanager@valtech.com

Koncern

group.DPO@valtech.com

Alexandra de la Martinière

Valtech SE – 148 rue de Courcelles - 75017 PARIS

Tel: +33 176 211 500