News

Cirkulär Ekonomi

Varför är det så viktigt och varför just nu?

Cirkulär ekonomi ses som ett av flera viktiga skiften för att vi ska lyckas med Parisavtalet.

Varför är det så viktigt och varför just nu?

Vi är mitt i ett spännande skifte. Från traditionell produktutveckling med fokus på den enskilda användaren, till att designa för uppkopplade användare på en global marknad. Samtidigt står vi inför en gemensam utmaning världen över: att ta bättre hand om vår planet. Cirkulär ekonomi ses som ett av flera viktiga skiften för att vi ska lyckas med Parisavtalet. 

Vad är cirkulär ekonomi?

Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin vi har idag. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga saker, utnyttjar man allt som tillverkats så länge det går. När saker inte längre kan användas eller uppgraderas återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Ett modernt ord för kretslopp helt enkelt.

Varför nu?

Sveriges regering och EU visar tydligt att fokus efter covid är hållbarhet och cirkulär ekonomi, där de redan nu kommit upp med strategier. Ex:

  • Sveriges regering beslutade 9 juli 2020 om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället.
  • EU har satt upp en återhämtningsplan för medlemsländerna att hantera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av coronapandemin, och samtidigt se till att deras ekonomier genomför den gröna och digitala omställningen att bli mer hållbara och motståndskraftiga.

Vi har även noterat att organisationer inom cirkulär ekonomi växer då företag visar att hjälp att gå över till cirkulärt:

  • Ellen MacArthur Foundation som under senaste året fått både IKEA och Blackrock som medlemmar.
  • Cradlenet i Sverige är ett nätverk som hjälper företag och organisationer med omställningen till en cirkulär ekonomi. Målet är att Sverige ska bli cirkulärt senast 2040. Cradlenet utökas varje vecka med nya medlemmar inom Sveriges företagsverksamhet och i maj 2021 har de över 1300 medlemmar.

Skatteregler och regulatoriska åtgärder är en del i omställningen. Men vi vill framförallt trycka på de affärsmässiga fördelarna. Cirkularitet handlar om att tänka om kring hur man ser på resurser och de ekonomiska fördelarna är många! Nya partnerskap, mer långsiktiga kundrelationer och fler kontaktytor mot användare är bara några exempel på positiva effekter av ett cirkulärt tankesätt.  

 

 

Testa i liten skala

Det finns flera sätt att komma igång med att tänka cirkulärt i din verksamhet och strategier för att hjälpa er på traven. Nya idéer är sällan problemet, oftast kommer det många idéer när du samlar dina kollegor för att diskutera en linjär produkt. Välj en eller två av dessa idéer och experimentera och utvärdera för att komma vidare.

Varför Valtech?

Cirkulär design är Valtechs verktyg för att hjälpa våra kunder ställa om och anpassa sig till en cirkulär ekonomi. Genom att förstå era kunders behov, testa idéer och ta fram prototyper och pilotprojekt blir er cirkulära omställning till verklighet.

Vi vet att många företag har kommit olika långt i sin övergång till cirkulär ekonomi och vi kan hjälpa er oavsett var ni befinner er:

  • Erbjuda en inspirerande introduktion till cirkulär ekonomi med fokus på affärsmöjligheter och digitalisering
  • Utforska cirkulära affärsmodeller med utgångspunkt i er affär
  • Tillsammans utveckla, testa och utvärdera era nyupptäckta cirkulära affärsmöjligheter i en pilot
  • Utveckla ett redan påtänkt koncept.

Fördelen att välja Valtech är för vi kan hjälpa er hela vägen från strategi och koncept till implementation.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Therese Elwing

Affärsarkitekt med fokus på cirkulär ekonomi

therese.elwing@valtech.com

+46 70 634 3404

Helen de la Gardie

Affärsarkitekt och strateg

helen.delagardie@valtech.com

+46 73 500 8032