Tjänster

CX strategy

Förstudie

Rätt insikter för att fatta rätt beslut

Under en förstudie använder vi på Valtech hela vår bredd inom strategi, design, koncept, UX och teknik. Förstudien pågår oftast under några intensiva veckor och syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat projekt och en leverans som snabbt skapar värde – både för verksamhet och användare.

Vår styrka ligger i att se sambanden och ge dig helhetsbilden och insikterna som bidrar till att rätt beslut kan fattas för den fortsatta investeringen.

Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.

Eller fråga oss det istället.
Kontakta oss idag