Tool box

Service Design Tool box

Please accept marketing cookies to watch this video.
  • Gör service designprocessen transparent och enkel att förstå
  • Skapar engagemang hos alla projektmedlemmar
  • Skapar värde för dig från start
  • Ser till att alla intressenters värdefulla insikter samlas in
  • Gör service design roligt!

När man ska skapa en ny produkt, oavsett om den är digital eller fysisk, så kan resan som ligger framför en kännas överväldigande. Det är många faktorer att hålla reda på, marknaden, användarnas behov, affärsmål och mycket annat. Vi på Valtech har skapat en Tool Box för att guida och stötta våra kunder genom hela resan.

Skapar värde för dig från start

Vår Service Design Tool Box är utvecklad för att skapa en strukturerad process som är begriplig, inkluderande och transparent. Service Design är till sin natur en abstrakt process och det kan vara knepigt att komma in i den utan tidigare erfarenhet av liknande projekt. Vår Tool Box gör processen konkret och greppbar, vilket gör det lättare för alla projektmedlemmar att delta och känna sig delaktiga. Dessutom skapar den värde för våra kunder från dag ett.

Skapar engagemang hos alla projektmedlemmar

Vi överger det traditionella sättet att ha möten och använder oss istället av ett antal workshops där vi med hjälp av fysiska hjälpmedel går igenom service designprocessen för att få alla perspektiv och insikter vi kan om utmaningen.

Gör service designprocessen transparent och enkel att förstå

När varje workshop är slut har deltagarna tillsammans skapat en ”board” där slutsatser och insikter samlas. Det gör hela processen transparent, säkerställer att alla får komma till tals och gör det dessutom enkelt att få nya projektmedlemmar på banan om var projektet står.

Gör service design roligt!

När den sista workshopen är slut så har vi tillsammans skapat något som kommer hjälpa er affär framåt. Vi har dessutom haft det roligt under tiden, något som är en viktig del av vår metod. När allt kommer omkring är det enklare att engagera sig fullt ut i en process som man inte bara förstår utan även tycker är rolig.

Ser till att alla intressenters värdefulla insikter samlas in

När vi så har samlat alla de insikter vi behöver och tillsammans tittat på utmaningen från alla perspektiv så tittar vi på insikterna och hittar de ställen där vi kan skapa absolut mest nytta för marknaden, användarna och din organisation. Det är där magin finns.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Visar!   Visar Ulaj

   Creative Director
   visar.ulaj@valtech.com
  +46 70 165 33 66

Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.

Eller fråga oss istället.
Hör av dig idag
Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.