Tjänster

CX strategy

Service Design

Att utveckla en så bra tjänst som möjligt med användarens bästa för ögonen

Service Design

Service Design handlar om att utveckla en så bra tjänst som möjligt med användarens bästa för ögonen. Den som lyckas med det konststycket kan se fram emot nya affärsmöjligheter, högre lönsamhet, trognare kunder och ett starkare varumärke.

I dagens samhälle verkar de flesta organisationer på en mogen marknad, de betyder att det finns två sätt att konkurrera om kundernas gunst, antingen genom prispress eller genom kvalité. Service design tar sikte på hur du kan höja kvalitén på din tjänst och göra den intressant för kunderna, och lönsam för dig själv. 

Genom att se till hela kundens upplevelse kan vi:

  • Får högre utväxling på våra investeringar - genom att vi fokuserar investeringarna till de områden där pengarna gör mest nytta för affär och kundupplevelse.  

  • Få nöjdare kunder – genom att identifiera så kallade pain points och åtgärda dessa så får vi nöjdare kunder och fler ambassadörer för vår tjänst.    

  • Skapa bättre innovationer – genom att utgå ifrån kundresan och kundinsikter istället för att gissa oss fram till vilka tjänster som kunden behöver.

Service Design Tool Box

Skapar värde för dig från start
Vår Service Design Tool Box som vi har tagit fram är utvecklad för att skapa en strukturerad process som är begriplig, inkluderande och transparent.

valtech_toolbox.jpg

 

Läs mer om Service Design Tool Box här

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Hör av dig till Visar!

anna-smedslett.jpg

Visar Ulaj

Creative Director

visar.ulaj@valtech.com

+46 70 165 33 66

Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.

Eller fråga oss det istället.
Kontakta oss
Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.