Tjänster

Transformation Consulting

DevOps

Utveckling och drift i värdeskapande samarbete

DevOps

Tvärfunktionella, agila team är grunden i snabba och frekventa leveranser. För en kort time-to-market krävs också kopplingen till driften av den färdiga lösningen. Och det är här DevOps kommer in. Med handfast rådgivning om DevOps hjälper Valtech organisationer att snabbare realisera värdet av investering i utvecklade tjänster.

Detta genom att nå målgrupperna snabbare, mer träffsäkert och med högre kvalitet. DevOps är ett synsätt som betonar kommunikation, samarbete och integration mellan de grupper som arbetar med systemutveckling, applikationsdrift och kvalitetssäkring. Fokus på DevOps leder till tidsbesparing, högre effektivitet och ökad säkerhet.

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Hör av dig till Mats!

Mats Saxer, säljchef

Mats Saxer

Affärsutvecklare

mats.saxer@valtech.com

+46 70 165 3391

Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.

Eller fråga oss det istället.
Kontakta oss
Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.