Tjänster

Support och förvaltning

Vi är proffs på att ge din webbplats omsorg

Support och förvaltning

Förändringar i omvärlden såväl som internt på företaget kan leda till att din nya webbplats snabbt blir utdaterad och inte längre fyller sitt syfte. Vi ser till att webbplatser, appar och intranät hålls uppdaterade och anpassade efter verksamhetens mål.

Det är efter lansering som jobbet börjar på riktigt

 

Valtech erbjuder support och förvaltning till sina befintliga och nytillkomna kunder. Vi har ett välorganiserat maskineri av flera olika kompetenser för att tillhandahålla kundernas olika uppgifter och löpande förvaltning. Våra projektledare håller ihop hela supportkedjan och ser till att kundernas behov uppnås tillsammans med våra experter inom:

  • Systemutveckling
  • Design (AD)
  • User Experience (UX)
  • Innehållsproduktion
  • Analys

Kontakta oss

Skräddarsytt ärendehanteringssystem

För att ha en tydlig och transparent kommunikation mellan Valtech och Kund erbjuder vi ValtechNEXT, ett skräddarsytt ärendehanteringssystem. Via ValtechNEXT kan man skicka in ärenden, följa progressen framåt, få överblick över sina ärenden mm.

Arbetet följs upp tillsammans med kund kvartalsvis och revideras vid behov efter överenskommelse båda parter emellan.

Illustration av flödet för supportärenden med systemstöd av ValtechNEXT

Ovan illustreras flödet för supportärenden med systemstöd av ValtechNEXT, som hanterar både incidenter (problem reports) och löpande vidareutveckling (change requests).

Vi arbetar utefter prioriterad backlogg, hanterar diverse frågeställningar, buggfix, samt arbetar proaktivt tillsammans med eventuella partners för att ge bästa möjliga service. Vi är gärna er strategiska partner för att hantera er närvaro i digitala kanaler. Att ha ett proaktivt perspektiv och nära samarbete, ser vi som viktiga framgångsfaktorer.

Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Kontakta oss idag

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Hör av dig till Mats!

Mats Saxer, säljchef

Mats Saxer

Affärsutvecklare

mats.saxer@valtech.com

+46 70 165 3391

Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.

Eller fråga oss det istället.
Kontakta oss idag
Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.