Tjänster

Transformation Consulting

Support och förvaltning

Om din sajt liknas vid v-jeans är det dags för uppdatering

Förändringar i omvärlden såväl som internt på företaget kan leda till att din nya webbplats snabbt blir inaktuell och inte längre fyller sitt syfte. För att hålla webbplatser, appar och intranät aktuella, uppdaterade och anpassade efter verksamhetens mål, har vi tagit support och förvaltning till en ny nivå med Valtech Live.

Vi är gärna er strategiska partner för att hantera er närvaro i digitala kanaler. Att ha ett proaktivt perspektiv och nära samarbete ser vi som viktiga framgångsfaktorer. 

Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.

Eller fråga oss det istället.
Kontakta oss idag