Blogg

From business to buttons 2019

User experience research & design
Valtech

maj 28, 2019

Ni vet när man ska göra en high five, stämningen är på topp och så..missar man varandras händer?! …

Hemligheten bakom hur man slipper genomlida misslyckade high fives delades av Jake Knapp från Google som inledde årets konferens av From Business to Buttons.

Årets talare var en mix av forskare, rymdräktsingenjörer, designers och tillgänglighetsexperter där alla hade en gemensam bild av vad vi måste göra för att på riktigt kunna göra skillnad. Det handlade om att inte anta att man vet allt om sina användare. Att det är lätt att förblindas av normer och ofta svårt att förstå problem man aldrig upplevt eller kunnat föreställa sig. Nedan har vi sammanfattat det mest intressanta vi tog med oss från dagen.

We cannot imagine types of harm we have never seen or heard about 

- Kim Goodwin, Author & Design leadership guru

Make a shitty first draft

Jake Knapp, mannen bakom Google Design Sprints har jobbat i över 10 år på att ta fram en optimalt process för att kickstarta ett projekt. En designsprint går ut på att samla många olika kompetenser (stake holders, utvecklare, produktägare, ux, designers mfl) under en veckas tid för fokusera på ett specifikt problem man vill lösa. Målet med veckan är att ta fram en första prototyp, snabbt testa hypotesen och sedan iterera. Processen hjälper till att skapa engagemang och snabbt bygga upp ett momentum för teamet kring det problem som ska lösas.

Marc Stickdorn, CEO på More than Metrics pratar även han i sin presentation om vikten av att snabbt arbeta ut en prototyp för att kunna börja testa av den. Eller som han säger “make a shitty first draft”. Han resonerar vidare kring faktumet att det sällan blir exakt som man tänkt sig, att användarna inte gör så som man förväntat sig att dom skulle. Vilket alltså är anledningen att den första prototypen ofta blir en “shitty first draft”.

Prototype, test, learn and refine

- Lindsay Aitchison, Space Suit designer at NASA

Oavsett om det är en produkt, tjänst, förpackningsdesign eller en rymddräkt som designas så är det alltså lika viktigt att ta fram prototyper tidigt så att man snabbt kan testa och sedan göra justeringar. Genom denna typ av process minimerar vi risken att investera för mycket tid och pengar på något som kan komma visa sig vara helt fel för användarna och i förlängningen affären.

Inkluderande hållbar design

Flera av talarna belyste vikten av inkluderande design utifrån sina respektive områden. Det spelar ingen roll om du ska designa en hemsida, hjälpa utsatta människor eller bygga en robot så måste man prata med de människor som i slutändan kommer att använda din produkt för att på djupet kunna förstå deras verklighet och de problem som de stöter på.

Good decisions require diverse deciders...and outside input

- Kim Goodwin, Author & Design leadership guru

Inkluderande design består av flera lager, där basen består av tillgänglighet. Att säkerställa att din produkt är tillgänglig oavsett vilka förutsättningar som användaren har. Det kan handla om att, som Val Head - Design Advocate på Adobe sa, förstärka förståelsen för funktionaliteten på en hemsida med hjälp av animeringar. Eller som Laura Kalbag - designer & tillgänglighetsexpert gav exempel på, att se till att all text är läsbar även för den som inte kan se. Men det yttre lagret av den inkluderande designen består av inklusivitet. Neha Kumar, forskarassistent på Georgia Tech, lyfte hur en mer inkluderande design kan hjälpa till att frigöra människor genom teknik. Det är först när vi lär oss och får förståelse för bla den sociala, ekonomiska, patriarkala och heteronormativa kontexten som våra användare lever i som vi kan skapa hållbara inkluderande tjänster och produkter.

One person’s relevant advertising is another person’s grounds for discrimination.

- Laura Kalbag, Designer & accessibility expert

Vi måste helt enkelt utgå ifrån att vi troligtvis inte kommer att vara medvetna om alla förutsättningar och bakgrunder som våra användare har. Vi behöver därför ha det med oss i alla stadier av produktutvecklingen.

Är din produkt inkluderande? Kim Goodwin tipsar om 5 frågor att ställa sig för att få veta.

  1. Är det en förbättring för användaren eller samhället?
  2. Är det den enda vägen?
  3. Är det värt risken i förhållande till förbättringen det genererar?
  4. Vilka skador kan den orsaka?
  5. Vad behöver göras för att minimera skaderisken?

Always measure two things: The goal you want to achieve and the values you wont sacrifice to get there

- Kim Goodwin, Author & Design leadership guru

En sista sak vi tog med oss

Enligt Jeff Gothelf, författare av boken Lean UX, så kommer kultur alltid att trumfa över teknologi. Människor som använder en tjänst kommer alltid finna work arounds om du hindrar deras mål. Empower them, serve them - don’t exploit them.

Inkluderande design är helt klart något vi alla måste fokusera mer på. Vi kommer att granska oss själva mycket hårdare framöver och vara extra noggranna när vi sätter ihop team för designsprintar och gör användningstester.

...Men high fiven då?

Det är enkelt. Följ den andre personens armbåge med blicken medan ni gör high fiven, svårare än så är det inte.

Vi har plats för både specialister och generalister

Följ din passion och välj din egen väg. Hör av dig om du vill vara en del av oss!
Kolla in våra lediga tjänster