Blogg

Valtech —> mer tillgänglighet i våra projekt

Valtech —> mer tillgänglighet i våra projekt

Valtech —> mer tillgänglighet i våra projekt Valtech —> mer tillgänglighet i våra projekt
Gränssnittsutvecklare
Valtech
Niklas Burman

maj 16, 2019

Idag är det Global Accessibility Awareness Day och med detta blogginlägg vill vi på Valtech berätta om varför vi tycker det är viktigt med tillgänglighet och hur vi på Valtech arbetat med att höja kunskapsnivån.

Utveckling, design och ux inom webb handlar egentligen om att göra webben så tillgänglig som möjligt för så många människor som möjligt. Att inte exkludera människor. Det är egentligen en fråga om mänskliga rättigheter. Vi har ett så stort beroende av webben idag. Tänk dig själv hur ditt liv skulle förändras om du inte kunde använda dig av webben eller någon IT tjänst. I och med att vår generation blir äldre och äldre och att vi gör tekniska framsteg hela tiden, så ställs det ännu mer krav på att webben behöver vara tillgänglig för alla. Teknik som AI, smarta cities & prylar, 5g, voice och annat som ligger i tiden så gäller det att inkludera alla. Ta lärdom av alla användare. Nyckeln kommer vara tillgänglighet. Det måste bli en del av vår kultur.

Vår generation har aldrig någonsin använt skärm så mycket som nu och förmodligen kommer du själv på äldre dar få försämrad syn. Då kommer du önska att webbplatsen du besöker är tillgänglig. Kanske skulle du vilja ha större fontstorlek, ökade kontraster. Du är även darrhänt på handen så större klickytor vore bra och även kunna nå alla element med tangentbordet. Eller så är din syn så dålig att du behöver använda en skärmläsare.

Vilka typer av funktionsnedsättningar finns det då? Det finns bland annat synnedsättning, läs och skrivsvårigheter, nedsatt rörelseförmåga, hörselnedsättning och kognitiva variationer. Ibland förekommer uttryck som att "en av fem har någon funktionsnedsättning" eller att "det finns en miljard personer med funktionsnedsättning". I vissa sammanhang kan de kanske vara meningsfulla förenklingar. För det är just det som detta är, förenklingar.
Men i själva verket är det nog så att alla, du eller jag, förr eller senare, tillfälligt eller permanent, blir berörda.

Bra quote:

There are no normal users

– Alla berörs

Något man ofta inte tänker på är det finns flertal tillfälliga funktionsnedsättningar. Det kan vara exempelvis: tidspress, irritation, hot, konflikter och annan stress kan orsaka påtagliga svårigheter vid användning av webben. Den som befinner sig i rörelse eller som bär tjocka vantar på grund av kyla har ofta i praktiken en begränsad motorik. Nybliven förälder med barn i famnen eller springande omkring sig, kan ha både begränsad motorik, förmåga att höra eller att fokusera.

Most people with disabilities aren’t born with it

Den som har ett annat modersmål har ibland samma behov av textning som en person med till exempel nedsatt hörsel, liksom den vars högtalare bara inte fungerar.

Detta stämmer överens med filosofin Microsoft har kring deras “Inclusive design”: “Inclusive Design is a methodology, born out of digital environments, that enables and draws on the full range of human diversity. Most importantly, this means including and learning from people with a range of perspectives.”

Inclusive design

Genom att förbättra tillgängligheten så skapar vi en bättre helhetsupplevelse för alla besökare. Ofta får man höra “Vi får inte tillbaka vår investering i detta, det är inte vår målgrupp”. Det kommer alltid finnas tidsbrist, nedprioriteringar etc. Därför måste vi bli bättre att påvisa nyttan av tillgänglighet. Att göra texten tydligare och använda mer kontrast, hjälper inte bara den med synnedsättning utan även den användare som är stressad och vill hitta rätt information fort. Att se till att tjänsten funkar i olika enheter skapar en härlig shoppingupplevelse för den som vill sitta i soffan med sin platta eller behöver köpa en biljett på språng. Tydligare flöden och felmeddelande är inte bara bra för den med kognitiva funktionshinder utan hjälper alla användare att slutföra det den påbörjat. Detta är tydliga exempel på hur ökad tillgänglighet skulle förbättra för alla användare.

En annan vanlig myt är att tillgänglighet innebär att man måste tumma på snygg design. Det är faktiskt motsatsen, att göra element enklare och renare leder till en mer tilltalande och stilren design. Huvudsyftet från början med webben var att förse innehåll och i de flesta fall är det fortfarande huvudsyftet. Undvik så många hinder som möjligt och fokus på innehållet.

Extra fokus på tillgänglighet på Valtech

Vi på Valtech har länge jobbat med tillgänglighet inom våra projekt, då vi har många kunder inom offentlig sektor. Men nu har vi valt att satsa ännu mer på kompetensutveckling internt inom detta område. Vi ser också en ökning i efterfrågan från våra kunder vilket kan vara tecken på webbdirektivet (lagkravet) som träder i kraft i år. Lagkrav är bra då ger en extra skjuts i vikten av detta arbete men det är främst kunder i offentlig sektion som omfattas. Så utmaningen för oss som konsulter blir att påvisa nyttan och vikten av tillgänglig webb i alla projekt. Det finns vinningar för alla.

Valtech har valt att satsa extra på kompetensutveckling inom tillgänglighet genom studiecirklar, utbildningar, nätverkande, och kompetensluncher. I vårens studiecirkel har vi genomgått en onlinekurs och sedan träffats kontinuerligt och diskuterat kursens lektioner varvar med egna erfarenheter från våra projekt.

Nyligen gick Valtech med i branschorganisationen IAAP, en organisation som ska främja och driva tillgänglighetsområdet framåt. IAAP jobbar aktivt med att utbilda och certifiera personer inom tillgänglighet. Internt har responsen varit hög, många medarbetare inom flera skrå är intresserade och vi certifierar vår första omgång medarbetare nu i maj. Att få ett kvitto på sin kompetens underlättar för konsulten, såväl som för kunder och uppdragsgivare som vill förstå vilken kompetens en konsult har. 
Vårt mål är att höja den grundläggande kunskapsnivån på hela Valtech och att sprida kunskap genom fler och fler medarbetare som blir ambassadörer och kunskapshöjare inom området. Sedan som ambassadör ta med sig den viktiga kunskapen ut i sina projekt och informera om nyttanbelysa problematiken och vikten av området tillgänglighet.

IAAP member logo

Kämpar du med att få in tillgänglighet som ett prioriterat område i dina projekt? Här är några argument du kan använda dig av:

  • Med ökad tillgänglighet når du fler användare
  • Ökar försäljning och färre avbrutna ärenden
  • Bättre användarupplevelser för alla användare
  • Nöjda användare och stolta medarbetare
  • Positivt för ditt varumärke genom färre negativa upplevelser och klagomål, plus det solidariska och medmänskliga i att inkludera alla
  • Färre ärenden till manuell handläggning (kundtjänst = kostsamt) samt färre klagomål och juridiska processer
  • Färre resurskrävande speciallösningar
  • Det viktigaste “There are no normal USER, någon gång kan det vara du eller jag som är i behov av hög tillgänglighet

Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.

Eller fråga oss det istället.
Kontakta oss
Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.