CSR

Just nu i Paris: Världens viktigaste möte

december 07, 2015

Få har nog missat att COP21, FN:s klimattoppmöte, har dragit igång i Paris. Ledare från hela världen möts för att samlas kring en juridiskt bindande handlingsplan för klimatet, där huvudfrågan är hur vi ska hålla jordens temperaturökning så långt under 2 grader som möjligt och därmed undvika en global klimatkris. Johan Rockström, professor i miljövetenskap, har kallat mötet vår sista chans att ändra världens kurs från en stundande klimatkatastrof. För att nå de globala målen och klimatmålen uppmanas – och behöver – även företag bidra.

barnhemperu.jpg

Det här är Elina, hon bor i Peru. Elinas mamma har dött i aids och Elina hamnade på ett barnhem för HIV-drabbade barn. Jag träffade Elina när jag jobbade på barnhemmet.

psallanarthur_120818_2150.jpg

Arthur och Allan. Foto: Ninke Liebert

Det här är Arthur och Allan. Jag lärde känna dem när de låg i min mage och det går inte en dag utan att jag är tacksam för all glädje som de skänker mig.

barnsyrien.jpg

Bora med sin syster i Syrien

Slutligen har vi Bora och hans syster som bor i Palmyra i Syrien. De träffade jag för 10 år sedan på en resa i Mellanöstern.

Arhur, Allan, Bora och Elina har aldrig träffats. Men de kommer alla att påverkas av FN:s globala mål och utfallet från COP21. Målen handlar om att vi tillsammans bidrar till en värld där vi utrotar fattigdomen i alla dess former överallt. En värld där Elina och alla andra barn slipper vara hungriga och där vi kan garantera att Elina får den vård hon behöver den dag hon blir sjuk. En värld där vi kan lägga grunden till en god hälsa för alla.

Fakta: COP21 är den 21:a FN-konferensen om klimatförändringar. Deltar gör 40 000 delegater från 195 länder. Målet med konferensen är främst att komma fram till en handlingsplan som ska göra att vi minskar utsläppet av växthusgaser och därför inte kommer upp i 2 graders höjning av jordens medeltemperatur.

Det handlar om att vi bidrar till att Allan, Bora och Elina får möjlighet till utbildning. Och att de alla oavsett kön, kulturell bakgrund eller nationalitet får samma möjligheter i livet.

Ett samhälle där vi inser galenskapen i att Allan och andra svenska barn har i snitt 500 leksaker var. Ett samhälle där vi tar ansvar för både våra konsumtions- och produktionsvanor. Vi kan inte fortsätta att konsumera på samma sätt imorgon som vi har gjort fram till idag. Vi kan inte driva affärer som inte tar långsiktig hänsyn till naturen.

FN:s globala mål handlar om att vi tillsammans tar hand om och skyddar vår värld, både livet som finns i vattnet och livet på land. Att vi jobbar för fredliga och inkluderande samhällen. Så att Bora och hans familj slipper fly från krig och misär och att de den dag de ändå måste, blir inkluderade i de nya länder och samhällen de söker sig till. Och att vi tillsammans enas i partnerskap för att nå målen.

Men vad har det här med Valtech att göra?

För att nå de globala målen och klimatmålen uppmanas - och behöver - även företag bidra.

De globala målen handlar om tillgången till rent vatten och hållbar och modern energi för alla. Att vi bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt och möjliggör bra arbeten och trygga samhällen. Arbeten och ett samhälle där vi främjar innovation och hållbar industrialisering och där vi minskar ojämlikheter inom och mellan länder. 

Verksamheter måste bryta gamla vanor och anpassa sin affärsverksamhet till nya förutsättningar och göra det inom planetens gränser. Företag måste aktivt stödja en hållbar samhällsutveckling.

Vi ser fram emot nya krafttag och starka avtal från klimatmötet i Paris. Vi kommer fortsätta jobba stenhårt för ett mer hållbart Valtech och en klimatsmart IT-bransch.

Har du idéer, synpunkter, frågor eller önskemål kring aktiviteter kopplade till socialt ansvar eller miljö på Valtech, kontakta oss!

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Hör av dig till Funda!   Funda Denizhan

   Affärsutvecklande konsultchef Commerce Experience Design
   funda.deinzhan@valtech.com
  +46 70 165 3456

Vi har plats för både specialister och generalister

Följ din passion och välj din egen väg. Hör av dig om du vill vara en del av oss!
Kolla in våra lediga tjänster