Kontakta oss

Svensk  Fastighetsförmedling

En flexiblare arkitektur och ett agilare arbetssätt är fundamentet för kortare ledtider och högre kvalité.

Facts block title

Tjänster

  • Marketing Creativity & Performance
  • Enterprise Transformation
  • Experience Elevation

Teknologi

  • Optimizely

Lär känna Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling

Från starten 1937 har Svensk Fastighetsförmedling växt till ett av landets största mäklarföretag. Svensk Fastighetsförmedling erbjuder den för kunden mest attraktiva och lokalt anpassade mäklartjänsten, baserad på de behov som uppstår i kundens olika livssituationer.

När dem idag förmedlar bostäder, nyproduktionsprojekt, skog & lantbruk och kommersiella fastigheter över hela Sverige och i Spanien så är ambitionen fortsatt densamma, att erbjuda kunderna den bästa mäklartjänsten.

Visionen

Svensk Fastighetsförmedling ska vara det självklara valet i alla lägen för de som ska köpa eller sälja en bostad.

Om Samarbetet

Svensk Fastighetsförmedling

En riktigt vass digital närvaro är en central framgångsfaktor för en verksamhet som Svensk Fastighetsförmedling. Kundernas förväntningar på en sammanhållen upplevelse är höga, med tillgång till ett stort antal tjänster och rik information. Som digital partner ansvarar Valtech för samtliga Svensk Fastighetsförmedlings tjänster – totalt ett tjugotal olika system och tjänster.

Intresserad av att höra mer?

KONTAKTA OSS

/497953/globalassets/14-sweden/02-images/07-work/screenshot-2019-04-15-at-12.44.05.png?width=1024&height=1024&mode=max&format=jpg
Please accept marketing cookies to watch this video.

Utmaningar

Svensk Fastighetsförmedling har sedan länge byggt sin webbplats på Episerver. Men efter sex år med en i stort sett oförändrad lösning var det dags för en omfattande förnyelse av företagets digitala kanaler. 2012 kom Valtech in i bilden som ny webbpartner, samtidigt som ett stort kliv framåt togs i och med övergången till Episerver CMS 7. Resultatet blev en helt ny responsiv webbplats som bjuder besökarna på en stark upplevelse oavsett om de sitter vid en stor skärm eller om de använder mobilen.

Projektet

Samarbetet har medfört ett nytänkande när det gäller arbetssätt och synen på utveckling. Med agila metoder blir arbetet effektivare och nya funktioner och tjänster läggs till mycket snabbare. Det nya agila arbetssättet innebar också ett tätt samarbete mellan nyckelpersonerna hos Svensk Fastighetsförmedling och oss på Valtech. Under de mest intensiva faserna satt mäklarkedjans projektledare och produktägare på plats hos oss.

Resultatet

Svensk Fastighetsförmedling

En utgångspunkt i samarbetet är att mängden system och tjänster kräver en mycket flexibel arkitektur, en mikroarkitektur, för att bli snabb och kostnadseffektiv. Uppdatera eller byta ut delar i komplexa system, utan nya förutsättningar på marknaden.

Med ny arkitektur och ett mer agilt arbetssätt har Svensk Fastighetsförmedling lyckats höja kvalitén och korta time-to-market. Nu kan ca 95 procent av den producerade koden nyttjas i praktiken, jämfört med tidigare 60 procent.

Det som är unikt med Valtech är deras öppenhet och sättet att jobba tillsammans med våra medarbetare på plats. Vi har hittat en samarbetsform med kortare beslutsvägar där vi löser problem mycket snabbare.

Mårten Wahlström, fd CTO Svensk Fastighetsförmedling

Övertagandemodell

Svensk Fastighetsförmedling

För att skapa trygghet i processen att flytta alla Svensk Faststighetsförmedlings digitala system från en leverantör till en annan sattes en roadmap ihop med överlämningsmöten, genomlysning, uppsättning av parallella miljöer, dokumentation, identifiering av förbättringsområden, automatisering och plan för ansvarsövertagande genom utrullning av system i produktion. Samtidigt definierades arbetssätt och stödsystem sattes upp för att ett nära och effektivt samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Valtech skulle vara möjligt. 

System som successivt togs över under en period av 5 månader var CRM system, interna och externa webbapplikationer, Mobilappar, system för att skapa objektsbeskrivningar, uppföljning och budgeteringssystem, personaladministrationssystem med fler.

Samarbetsform

Svensk Fastighetsförmedling

Fokus har varit att genom ett Agilt mindset med tillhörande metoder skapa ett partnerskap och samarbete som ökar; transparens, time to market, kvalitet. Teamet sitter i Valtechs lokaler och beroende på vilken del teamet arbetar med för stunden så sitter även nyckelpersoner/produktägare från Svensk Fastighetsförmedling i teamet hos Valtech. Genom att teamet också hanterar förvaltning av det man utvecklar så har vi utvecklat en bra transparens samt ökat kvaliteten i leveranserna. Precis som Nyckelpersoner/Produktägare sitter i teamet så sitter de som arbetar med Support sitter tillsammans med Svensk Fastighetsförmedling på deras kontor

Devops

Svensk Fastighetsförmedling

Vårt tvärfunktionella team tar ansvar för utveckling, förvaltning och driften för Svensk Fastighetsförmedling. Vi arbetar för att automatisera test och leverans för att möjliggöra kontinuerliga och trygga leveranser till produktion. Vi kan idag göra flertalet produktionssättningar varje dag utan driftstörningar för våra slutanvändaren. Förvaltningsansvaret i teamet roterar för att inte skapa personberoende samt motivation och skapa ansvarskänsla för systemen.

Teamet har liveövervakning och monitorering på hur systemen presterar och kan på så vis arbeta proaktivt med att justera och förbättra systemen. Ofta kan teamet upptäcka och åtgärda kritiska fel innan first-line support rapporterar om problem. Teamet har ett nära samarbete med Optimizely hosting som sköter infrastrukturen i driftmiljön

Skräddarsytt

Svensk Fastighetsförmedling

Personaladmin är ett internt verktyg hos Svensk Fastighetsförmedling som används för att administrera anställda (mäklare, franchisetagare och assistenter), bobutiker samt franchiseområden. Här lägger man upp nya och redigerar (eller tar bort) anställda, butiker och områden. Systemet har Valtech i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling skräddarsytt i REACT vilket möjliggör realtidsvalidering av input samt snabba laddningstider.

Utvecklingsteamet

Följande sammansättning är en av framgångsfaktorerna bakom samarbetet som pågått i 7 år. 

Teamet som arbetar med Svensk Fastighetsförmedling är ett tvärfunktionellt team vilket betyder att teamet består av följande expertiser/kompetenser: Projektledning, UX, AD, Backend utvecklare, Frontend utvecklare, analytiker och support samt Produktägare och nyckelpersoner från de olika områden inom Svensk Fastighetsförmedling.

Arkitektur

Arkitekturen baseras på en Microsoft miljö (.NET) och flertalet system och tjänster är skräddarsydda samt använder Episerver som CMS.

En utgångspunkt i samarbetet är att mängden system och tjänster Svensk Fastighetsförmedling har vilket kräver en mycket flexibel arkitektur, en mikroarkitektur, för att bli snabbare och kostnadseffektiv. Att kunna uppdatera eller byta ut delar i komplexa system, utan att påverka andra, ger förutsättningar för att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar. Den nya arkitekturen ger förutsättningar till ett mer agilt arbetssätt där vi lyckats såväl att höja kvaliteten som att korta time-to-market. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hör av dig till Laura!

Mats Saxer, säljchef

Laura Söderlind

Business Development Director

laura.kulcsar@valtech.com

+46 70 969 68 58

Kontakta oss

Let's reinvent the future