Kontakta oss

Cirkulär Ekonomi

Innovation för hållbara affärsmodeller

Cirkulär ekonomi ses som ett av flera viktiga skiften för att vi ska lyckas med Parisavtalet.

Vi är mitt i ett spännande skifte. Från traditionell produktutveckling med fokus på den enskilda användaren, till att designa för uppkopplade användare på en global marknad. Samtidigt står vi inför en gemensam utmaning världen över: att ta bättre hand om vår planet. Cirkulär ekonomi ses som ett av flera viktiga skiften för att vi ska lyckas med Parisavtalet. 

Vad är cirkulär ekonomi?

Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin vi har idag. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga saker, utnyttjar man allt som tillverkats så länge det går. När saker inte längre kan användas eller uppgraderas återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Ett modernt ord för kretslopp helt enkelt.

Så hänger du med i skiftet

Vi på Valtech är övertygade om att framtidens vinnare är de som vågar tänka nytt kring sin affär och samtidigt lyssnar på sina kunder. Genom att tänka cirkulärt skapar vi hållbara affärsmodeller som är både lönsamma över tid och snälla mot vår planet.

Tillsammans utgår vi från vad som gör ert företag unikt, och tänker nytt kring hur ni kan leverera samma värde till kunden på ett effektivare sätt.

Cirkulär design är Valtechs verktyg för att hjälpa våra kunder ställa om och anpassa sig till en cirkulär ekonomi. Tillsammans utgår vi från vad som gör ert företag unikt, och tänker nytt kring hur ni kan leverera samma värde till kunden på ett effektivare sätt. Teknik är en viktig nyckel för omställningen till den cirkulära ekonomin på flera sätt:

  • När vi går från att en enda användare nyttjar en produkt till att skapa tjänster som tillgängliggör produkter för ett nätverk av användare under en längre tid. Detta öppnar för nya affärsmodeller och intäktsströmmar.

  • För att skapa förutsättningar för återanvändning och återvinning av material. Vi behöver göra om och tänka rätt från början t.ex. genom modularitet och system för att kunna spåra och identifiera material.

  • En produkt eller tjänst är inte nödvändigtvis mer attraktiv för att den är cirkulär, så hur kan vi skapa tjänster för reparation och återanvändning som underlättar livet för människor? En avgörande faktor är att förstå användarens upplevelse för att puffa till önskad beteendeförändring.

Hur kommer jag igång?

  • Kartlägg systemet du verkar i: Definiera vilket värde du erbjuder dina kunder och förstå hur du med ett cirkulärt tankesätt kan hitta nya affärer, kunder och samarbetspartners. En cirkulär ekonomi skapas inte ensam.

  • Våga testa: Skiftet har börjat, det är dags att hoppa på. En omställning går inte över en natt. Men det är viktigt att våga komma igång och börja experimentera.

  • Jobba agilt och designdrivet: Med design thinking finns det verktyg för att skapa produkter och tjänster som förlänger livscykeln utan att tumma på användarupplevelsen.

Ta hjälp av experter på business transformation, teknik och design

 Vi hjälper er genom att:

  • Erbjuda en introduktion till cirkulär ekonomi med fokus på affärsmöjligheter och digitalisering.
  • Utforska cirkulära affärsmodeller med utgångspunkt i er affär.
  • Tillsammans utvecklar, testar och utvärderar vi era nyupptäckta cirkulära affärsmöjligheter i en pilot.

Som digital byrå kan Valtech hjälpa er gå hela vägen från idé till implementation av digitala system som möjliggör en cirkulär affär.

Kontakta oss!

Vill du veta mer?

Therese Elwing

Affärsarkitekt med fokus på cirkulär ekonomi

therese.elwing@valtech.com

+46 70 634 3404

Helen de la Gardie

Affärsarkitekt och strateg

helen.delagardie@valtech.com

+46 73 500 8032

 

 

Kontakta oss

Let's reinvent the future