Event

Kundorienterad affärsutveckling

oktober 15, 2015 12:00
Kundorienterad affärsutveckling

Nytt nätverk i samarbete med Dataföreningen. Välkommen till Kompetenscenter, Fleminggatan 7

Service Design är en de främsta byggstenarna i resan mot en kundorienterad organisation och en motor för innovation. Är din organisation anpassad för realisera de effekter Service Design kan ge - innovationskraft, samverkan över organisatoriska silos och förmågan att skapa tjänster som genererar ett högt värde?

Hela kundens upplevelse

Genom att se till hela kundens upplevelse av en tjänst eller produkt kan vi fokusera på de initiativ som skapar mest nytta för affären och kunden. Genom att arbeta med Service Design fångar vi drivkrafter och behov som utvecklar din affär och samtidigt stärker varumärket och lojaliteten.

Under detta möte tittar vi närmare på utvecklingsprocessen och hur den kan anpassas för att säkerställa kundnytta. Vi belyser även förändringsresan mot en kundorienterad organisation – där kundvärde och kundupplevelse är ett mindset som genomsyrar hela din verksamhet och som får kunderna att välja dina tjänster framför andra.

  • Registrering, smörgås och mingel från kl 17.30.
  • Föreläsningen börjar kl 18.00.

Mötet är kostnadsfritt för medlemmar i Dataföreningen. Får du förhinder kan du skicka en kollega eller avanmäla dig senast den 20 april genom att skicka ett mail till via e-post till stockholm@dfs.se. Om du uteblir utan att ha meddelat medlemservice debiteras du 500:-

Bild av Daniel Hansson under CC BY 2.0