Event

Marketing Transformation

oktober 26, 2017 12:00
Marketing Transformation

Digitala Mediedagen har bytt namn till Marketing Transformation

Våra kollegor Mattias och Katharina höll en dragning med fokus på hur man skall organisera sig och agera för att möta en framtid som blir allt svårare att förutse. Dragningen innehöll tre delar:

Anpassa ditt erbjudande hela tiden

I en snabbt föränderlig värld så behöver vi hela tiden anpassa vårt erbjudande till våra kunders förändrade behov, nya möjligheter som uppstår och marknadens utveckling för att fortsätta vara relevanta. Gör vi inte det så blir vi omsprunga av andra aktörer som svarar upp emot nya behov bättre än vi lyckats med.

Men det finns en sak vi inte ska anpassa utan istället lägga mycket mer kraft på att landa inom organisationen och låta all kommunikation och alla planer genomsyras av, nämligen svaret på frågan: Varför finns just vi? Vad är vårt högre syfte? Vi tror att när du har koll på din kärna, så har du mycket lättare att navigera i ett landskap i ständig förändring. Och du kan tillåta dig att tänka mer innovativt kring vilka tjänster eller produkter du erbjuder och hur du erbjuder dem och hur du marknadsför dem. För om det är något som är säkert så är det att vad du gör och hur du gör det kommer att förändras.

Experimentera mera

För att vara relevant för dina målgrupper så måste du förstå omvärlden och hela tiden samla data om dina kunder, konkurrenter, beteenden och trender. Då kan du börja experimentera och testa, men testandet måste få en plats där misslyckanden blir värdefullt lärande och inte katastrofer. En modell som kan hjälpa dig att börja experimentera och öronmärka tid, pengar eller andra resurser till innovation är 70-20-10. Modellen går ut på att 70 procent dedikeras till business as usual, 20 procent till delvis ny terräng, och 10 procent till saker du aldrig provat förut.

Organisera dig som en startup

Det handlar inte om att bli en startup, däremot kan vi lära oss av många framgångsrika startups hur de organiserar sig och hur de skapat en kultur av att testa, mäta och lära. Men företag har inga idéer. Människor har idéer. Därför behöver vi skapa en kultur där innovation välkomnas.

Om konferensen

I en verklighet där kunden har makten och mer uttalat ogillar reklam vinner den som hittar rätt tonläge i rätt tid på rätt plats. Kunden vill ha äkthet. Och marknadsavdelningar runt om i världen lägger stor vikt vid att lära känna sin kund och vart hen befinner sig, för att på så sätt kunna komma igenom bruset.

Men hur bygger du kundrelationer digitalt och svarar upp mot den balans av närhet men ändå distans som kunden vill ha? Och hur skapar du interna samarbeten som stödjer det kundfokus ni behöver ha för att vinna racet?

Marketing Transformation fokuserar på digital transformation, och hur den har lagt makten i händerna på kunden. En effekt av detta är att spelplanen förändras både snabbt och hela tiden. Vad krävs av ett traditionellt företag idag för att lyckas i en digitaliserad värld?