Event

Valtech Tech Days 2011

maj 26, 2011 12:00
Valtech Tech Days 2011

Valtech Tech Days blev snabbt fullbokat och det är riktigt kul att så många kom och ville lyssna på våra seminarier. Eftersom det var många som inte fick plats passade vi på att filma seminarierna.

Agil arkitektur: Designa för utbytbarhet - Marcus Ahnve

"Hur skall vi ersätta det" är frågan som alltför sällan ställs vid utveckling av system. Istället fokuserar organisationer på återanvändning vilket snarare driver rigida och inflexibla arkitekturer. "Hur skall vi ersätta det" är frågan som alltför sällan ställs vid utveckling av system. Istället fokuserar organisationer på återanvändning vilket snarare driver rigida och inflexibla arkitekturer.

 

BDD med Cucumber och RSpec - Marcus Ahnve

För några år sedan myntade Dan North uttrycket beteendedriven utveckling, BDD, för att beskriva ett tillvägagångssätt att utifrån och in beskriva en applikation. Genom att definiera acceptanskriterierna som exekverbar kod så säkerställer man att all kod man skriver stöder det kriteriet.

Inom programspråket Ruby har två verktyg kommit fram som stöder en BDD-process: Cucumber och RSspec. Föredraget kommer visa hur man kan driva sin Ruby- och Javakod men dessa två verktyg.

HTML5 - Robert Nyman

Roberts presentation går kort igenom HTML5 och vad det erbjuder. Främst visar Robert HTML5:s möjligheter att skapa spännande innehåll direkt i webbläsaren.

 

Raven DB - Emil Cardell

NoSQL var den nya spännande tekniken som det pratades om förra året. Mycket har hänt på ett år och idag finns det många alternativ att välja på. Men hur bygger man en modern webbplats ovanpå en dokumentdatabas? Hur löser man de problem man ställs inför varje dig?

Att tackla komplexitet och eliminera magiska strängar i EPiServer-sajter - Joel Abrahamsson

Joel introducerar ett koncept han kallar för Progressive EPiServer Development. Vi tittar på ett antal sätt att hantera de allt större komplexitetskrav som ställs på siter byggda på EPiServer idag och får en introduktion till ett antal open source-ramverk som hjälper oss med detta.


Git: Versionshantering du bara drömt om - Marcus Ahnve

Vad är fördelarna med Git, vilka är skillnaderna mellan Git och ett traditionellt VCS och finns det fördelar med att använda Git utanför open source? Föredraget förklarar teorin bakom Git och visar praktiskt hands-on hur man använder det.


Play Framework: Java med produktiviteten du drömt om - Jimmy Larsson

Introduktion och demo av Play Framework, en komplett Java- och Scalamiljö för att skriva och köra webbapplikationer med produktivitet liknande den man får hos Ruby on Rails.

 

Mobil webb med jQuery Mobile - Andreas Bjärlestam

Med jQuery Mobile kan man skapa webbapplikationer som är anpassade till mobila klienter och fungerar på både iPhone och Android. jQuery Mobile låter dig bygga applikationer i JavaScript, HTML och CSS med grafik och interaktion som känns som native-applikationer.


Phantom: Vålnaden som gör dina byggen smärtfria - Emil CardellFunktionell programmering på riktigt - Mikael Lundin

Året 1955 skapades det första funktionella programmeringsspråket IPL, ett år före Fortran. Det andra funktionella programmeringsspråket Lisp uppfanns 1958, ett år före Cobol. Historien visar att de imperativa programmerings-språken Fortran och Cobol skulle lägga grunden för hur vi arbetar idag, 50 år senare.

Under tiden har de funktionella språken utvecklats i ett separat spår som nyligen bubblat upp i Scala, JavaScript och F#. Varför har denna paradigm från 50-talet fått en renässans och hur kan vi utnyttja den i våra objektorienterade system idag?

Reactive Extensions (Rx) - Pär Nordström

Vi tittar på ett av projekten från MS DevLabs: Reactive Extensions, som är ett ramverk för att underlätta programmering av asynkrona operationer och händelsestyrda system. Vi går igenom tekniken och hur den påverkar vårt sätt att närma oss denna typ av problem samt resonerar kring om och hur detta kan användas framöver.
 

BDD och Javascript - Marcus Ahnve

Även i projekt med höga krav på testtäckning visar det sig ofta att Javascriptkoden inte testas alls, eller endast testas som en del av en Seleniumtestsvit. Föredraget visar hur man kan använda BDD för att driva Javascriptkod samt hur man med modularisering för den testbar överhuvudtaget.