Tjänster

Experience & commerce platforms

Agil systemutveckling

Transparens & samarbete är alltid en hit

Agil systemutveckling

På Valtech tror vi starkt på samarbete och transparens i våra projekt. Därför arbetar vi agilt. Centralt är frekventa avstämningar mellan kravställare och team, iterativ utveckling med täta leveranser samt löpande anpassning till förändringar i krav och omvärld. Genom att synliggöra utmaningar och möjligheter tidigt höjer vi kvalitén och minimerar risken för överraskningar.

Agil systemutveckling är i våra ögon mer ett synsätt än hårt definierad metodik. Verktyg som tvärfunktionella team, automatisering av test- och releaseprocessen, återkommande prioriteringar och retrospektiv är alla viktiga komponenter. Men kärnan är alltid närhet mellan beställare och leverantör, krav och implementation, design och teknik.

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Hör av dig till Mats!

Mats Saxer, säljchef

Mats Saxer

Affärsutvecklare

mats.saxer@valtech.com

+46 70 165 3391

Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.

Eller fråga oss istället.
Hör av dig idag
Vilken digital lösning du än väljer för ditt företag, ska du ställa dig frågan hur den kan förbättra användarens vardag.