CSR

Vi på Valtech

Diversity

Diversity

Jämställdhet på Valtech

Vi arbetar aktivt för att bidra till ökad jämställhet och mångfald i IT-branschen och vi strävar efter att ha en bred och jämn representation av olika perspektiv på Valtech. 2016 sattes en vision om en jämn fördelning av män och kvinnor på företaget, 50/50 i alla led.

De senaste åren har vi mätt hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor på Valtech. Detta är ett led i Valtechs jämställdhetsarbete och ligger i linje med vår 50/50-vision, att vi ska ha en jämn fördelningen av män och kvinnor på företaget.

Fördelning kvinnor och män på Valtech

2017 var 71% av medarbetarna på Valtech Sverige män och 29% kvinnor. Det är en ökning av andelen kvinnor från tidigare år. 2014 var exempelvis fördelning 75% män och 25% kvinnor.

Fördelning i linjeroller 

 • Ledningsgruppen: 40% kvinnor, 60% män

 • Medarbetare med personalansvar: 53% kvinnor, 47% män

 • Konsultchefer: 70% kvinnor, 30% män

 • Administrativa roller: 92% kvinnor, 8 % män

 • IT och support: 0% kvinnor, 100% män

 • Affärsutveckling och sälj: 38% kvinnor, 62% män.

Linjeroller

Lila är män, gult är kvinnor

Detta är baserat på 2017 års statistik och är i stort sett ett liknande resultat som föregående år 2016, förutom i ledningsgruppen som nu har en jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Bland konsultchefer var dock fördelningen mer ojämn 2017 än föregående år, 70/30 med en övervikt på kvinnor.

Fördelning i konsultroller 

 • Utvecklare totalt: 12% kvinnor, 88% män

 • Utvecklare, frontend: 15% kvinnor, 85% män

 • Utvecklare, backend: 8% kvinnor, 92% män

 • Projektledare och produktägare: 55% kvinnor, 45% män

 • UX-designer: 54% kvinnor, 46% män

 • Art Director, Creative Director: 40% kvinnor, 60% män

 • Experience (UX, AD, CD, Copy): 47% kvinnor, 53% män.

Konsultroller

Lila är män, gult är kvinnor

Detta är i stort sett ett liknande resultat som föregående år, 2016.

De största förändringarna har skett i Talang-programmet (Valtechs traineeprogram) samt i gruppen Art Directors/Creative Director som i senaste mätningen hade en jämnare fördelning än föregående år, en ökning av kvinnor med 11 procentenheter. I Talang-programmet (Valtechs traineeprogram) har fördelningen också blivit jämnare. 2017 var 35% kvinnor och 65% män på Talangprogrammet (jämfört med 18% kvinnor och 82% män 2016). Inom tech/utvecklar-roller på programmet var fördelningen 18% kvinnor och 82% män. En förbättring från 2016 då fördelningen var 6% kvinnor och 94% män.  Bland UX-talanger var fördelningen 78% kvinnor och 22% män 2017.

Ålder

Vi mäter också fördelningen i olika ålderssegment. Så här såg fördelningen ut 2017: 

 • 20-29 år: 89 medarbetare. 22% kvinnor, 78% män

 • 30-39 år: 99 medarbetare. 34% kvinnor, 66% män

 • 40-49 år: 67 medarbetare. 34% kvinnor, 66% män

 • 50-59 år: 12 medarbetare. 0% kvinnor, 100% män

 • 60+: 1 medarbetare, kvinna.

Medelåldern på Valtech är 35 år. 

Hur står vi oss då mot branschsnittet?

Det är svårt att veta exakt hur fördelningen ser ut i IT-branschen i de kategorier vi mäter. Generellt sett är dock kvinnor underrepresenterade i branschen och det vill vi bidra till att ändra på.  Enligt SCBs statistik (Lathund för jämställdhet 2018) är 22% kvinnor och 78% män inom gruppen ”IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.” i Sverige. Kategorierna är dock inte helt jämförbara med hur vi mäter. Vi har exempelvis inga testledare i kategori Utvecklare när vi mäter.

Enligt statistik från EU är endast 9% av utvecklare inom EU kvinnor. På Valtech är 12% av utvecklarna kvinnor. Vi jobbar på att nå en jämnare fördelning och att bli många fler kvinnliga utvecklare.  

Vi harinte hittat något företag i Sverige än som mäter fördelningen av män och kvinnor i teknik/utveckling, strategi och designroller, därför är det också svårt att säga hur vi står oss mot branschsnitteti Sverige. Tittar vi på andra bolag globalt kan vi se att exempelvis Pinterest hade 29% kvinnor i techroller 2017 och Google 20% kvinnor

Aktiviteter för en jämnare fördelning

Ett viktigt steg till en jämnare fördelning mellan kvinnor och män är att göra en nulägesanalys och mäta fördelningen i olika roller och segment. Detta har vi på Valtech gjort sedan 2014. Det ledde bl.a. till att vi satte en 50/50-vision för en jämnare representation i alla led. 

Vi strävar också efter en jämn representation av män och kvinnor i vår interna och externa kommunikation och i vår rekryteringsprocess. Internt har vi exempelvis en högre rekryteringsbonus för rekrytering av kvinnor än män till utvecklartjänster.

Vi jobbar långsiktigt med att bidra till fler kvinnor i IT-branschen via Tech Girl. Ett initiativ som vi drivit sedan 2014 och vi har nu introducerat närmare 300 tjejer i åldern 11-12 år till teknik och programmering. 

Vi strävar efter att ha en bra arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Vi har också flera initiativ för att göra Valtech till en ännu bättre arbetsplats för kvinnor, exempelvis har vi regelbundna nätverksträffar som vi kallar Women at Valtech.

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Hör av dig till Funda!

Funda Denizhan

Head of People & Culture

funda.denizhan@valtech.com

+46 70 165 3456

Hur är det att jobba på Valtech?

Läs mer om livet på Valtech här
Livet på Valtech
Hur är det att jobba på Valtech?