Kontakta oss

 ”Agil arkitektur föder agila projekt"

Jonas Ryttberg
Systemutvecklare, Systemarkitekt, Mentor @Valtech

april 05, 2022

Jonas Ryttberg är  systemarkitekt och senior utvecklare på Valtech. Här pratar han om komponerbar arkitektur, API first och Valtechs unika erbjudande med design och teknik i samspel.

Hej Jonas, du har varit på Valtech imponerande länge! Berätta hur din roll ser ut.

Ja, jag har jobbat på Valtech sedan 2002. I huvudsak är jag systemarkitekt, med ett ben kvar i utvecklingen. Det händer att jag tar andra roller också, som utbildare, SCRUM-master och leveransansvarig. 

Komponerbar arkitektur

Du har många år på nacken som systemarkitekt. Vad är det som gör att viss arkitektur håller i längden?  

När jag satt med i en paneldiskussion om mikrotjänstarkitektur som Hollandskontoret höll, så pratade vi bland annat om större lösningar med komplexa affärsproblem, och kunder med behov att snabbt kunna anpassa sig i en rörlig omvärld. I samband med det tog vi upp arkitektur som composable, eller komponerbar på svenska. Det tycker jag är ett bra synsätt. Arkitektur i den kontexten ska vara agil genom att komponenterna är löskopplade, och den ska vara skalbar och flexibel genom tillståndslösa tjänster. Den ska ha byggstenar som gör att man snabbt kan komma ut på banan och påvisa värde. Och som samtidigt är mångsidiga nog att utveckla och modellera om. Agil arkitektur föder agila projekt.

Vad utmärker en sådan arkitektur teknikmässigt?

Den här sortens komponerbar arkitektur är oftast både service- och eventbaserad. Vi använder ofta software as a service-tjänster som har byggts med ett API first-tänk för delsystem som content management och e-commerce, vilket funkar väldigt bra. Det kan jämföras med monolitiska produkter som man installerar i molnet och sedan lägger på API:n i efterhand – den sortens produkter har oftast ett bagage som drar ner dem.  

Så hur påvisar man värde med en viss teknik eller en viss arkitektur? 

Man kommer oftast bara till en viss nivå när man sitter och pratar om en lösning. Det är först när man får någonting påtagligt som man kan komma vidare. Förutom att visualisera olika alternativ gillar jag till exempel att prototypa – att bygga någonting ganska snabbt, för att sedan praktiskt kunna visa vad det gör. Utifrån det kan man sedan analysera alternativ och ställa dem mot varandra. Och där ingår ofta även service design såväl som aspekter som operations- och förvaltningsbarhet.  

Event storming är en metod som tillför mycket både ur teknik- och service design-perspektiv.

Kan du ge exempel på tekniker inom arkitektur och service design som går bra ihop?  

På Valtech har vi så kallade Craft Circles, där vi träffas internt och lär av varandra. Nu har vi börjat samköra cirklarna för backend-arkitektur och service design, för att hitta ännu mer synergieffekter mellan just dessa discipliner. Vi ser till exempel att service blueprints, domain-driven design och kontextmodellering kan fungera som bryggor mellan service design och utveckling. Och event storming är en metod som tillför mycket både ur teknik- och service design-perspektiv.

Tycker du att Valtech är ett bra ställe att vara på om man vill jobba med dessa överbryggningar?  

Ja, helt klart. Valtechs arbetsssätt främjar att olika discipliner kan stötta varandra under leveransen. Vår USP är att vi kan implementera och realisera affärsvärde och innovationer med moderna, tunga tekniklösningar. Vi jobbar inte bara med tekniklösningar, och inte bara med koncept. Vi sätter ihop och levererar båda delarna till en helhet som är större än summan av delarna.

 

Vill du bli kollega med Jonas och diskutera komponerbar arkitektur, API first eller design och teknik i samspel? Kolla in våra lediga tjänster. Just nu (och nästan alltid) har vi stort behov av folk med tech-kompetens.  

Om du inte hittar någon tjänst som passar så kan du skicka in en spontanansökan. Vi hörs!   

Har vi sått ett litet frö?

Är du en innovativ, framåttänkande person som vill växa med oss? Vi letar efter såna som dig.
Se våra lediga tjänster

Kontakta oss

Let's reinvent the future