Blogg

Byt roll, inte jobb

Byt roll, inte jobb

Byt roll, inte jobb Byt roll, inte jobb

december 03, 2019

Funderar du på att byta roll på jobbet? Vår medarbetare Nevena har gjort det, två gånger dessutom! Det här är hennes berättelse om hur hon utvecklades och hur det gick till när hon bytte roll internt inom Valtech. Del 2 av 2.

Del 1 av 2 kan du läsa här

Vad lockade dig till en ”hybridroll”?

Efter att ha jobbat på Valtech som utvecklare i några år kände jag att det var rätt tid att ta en tydligare UX-roll i mitt nästa uppdrag. Jag kunde språket mycket bättre och ville verkligen jobba med UX- och Service Design i större utsträckning.

Jag ville bidra och kunna påverka lösningen mycket tidigare – effektivare och med mer inflytande än vad jag haft möjlighet till som utvecklare. Jag ville i större utsträckning använda mina kunskaper och allt det som jag lärt mig under min utbildning. Att tillämpa en annan typ av kreativitet i mitt jobb och att få använda flera av mina styrkor var också en stor drivkraft.

Hur gjorde du för att byta roll internt?

Även om jag visste att förändringen var det som jag verkligen ville, var det definitivt inte en lätt process att byta spår. Den största utmaningen var att gå från en roll där jag var bekväm och erfaren i mina kunskaper, till en roll där jag hade mycket mindre erfarenhet och mycket kvar att lära.

Att påbörja förändringen rent mentalt var nog den svåraste biten, den praktiska var mycket lättare.      

Mina konsultchefer på Valtech har alltid vetat om mina intressen och min avsikt att vid någon tidpunkt byta till UX eller en hybridroll. För att skapa förutsättningar för bytet deltog jag bland annat i kompetensutvecklingsaktiviteter, läste på om UX. Jag följde också med mina erfarna kollegor när de behövde hjälp under deras uppdrag samt praktiserade UX under mina uppdrag i den mån det gavs utrymme.

När jag kände mig redo flaggade jag detta för min chef. För att bedöma mina kunskaper fick jag göra en case-uppgift som vi brukar använda i vår rekryteringsprocess för UX och Service Designers. Jag klarade caset och nästa steg blev att hitta mitt första uppdrag som UXare.

Jag hade turen att i mitt första uppdrag få jobba med min fantastiska och supererfarna kollega Magnus och det kommer jag alltid att vara tacksam för. Han delade osjälviskt med sig av sin kunskap och jag lärde mig väldigt snabbt oerhört mycket från honom.

Berätta om hur Valtech som arbetsgivare har stöttat dig i den ändringen

Stödet och uppmuntran jag har fått från Valtech som arbetsgivare och mina chefer i min ändring av roll har varit fantastiskt! Jag är verkligen tacksam för det stödet. Det var viktigt för mig att bli mött med förståelse och att kunna prata fritt om mina andra intressen och mina planer att i framtiden byta till en hybridroll. Tillsammans med mina konsultchefer skapade jag en utvecklingsplan som gav utrymme till successiv kompetensutveckling inom UX. Med utvecklingsplanen avsatte vi tid då jag kunde lära mig någonting nytt och delta i konferenser. Jag fick också en mentor.  

På Valtech har vi någonting som vi kallar för ”kompetenslunch”, där alla kan presentera någonting som intresserar dem, något de jobbat med eller lärt sig. De här luncherna ger möjligheter att inspireras och lära dig om ämnen som du inte ens kände till innan. Det är ett tillfälle att få höra om andras praktiska erfarenheter som du inte kan läsa dig till i böcker eller andra skrifter.

Jag hade friheten att själv bestämma när det var rätt tid för mig att byta roll, och fick stöd direkt efter bytet. Jag fick en mentor som extra vägledning till en början och flera av mina kollegor har erbjudit sin hjälp och varit tillgängliga för mina frågor.

Valtechs prestigelösa arbetsmiljö gjorde också övergången lättare. Det är befriande känsla att få vara i en miljö där du kan erkänna att du inte kan allt och kan be om hjälp.

Vilka för- och nackdelar innebar rollbytet i ditt dagliga arbete?

En av de större fördelarna var att jag kom närmare verksamheten. Jag förstod kunden och kundens verksamhet bättre vilket resulterade att jag blev även mer engagerad samt fick större möjligheter att påverka lösningen. Det är väldigt givande att komma fram till meningsfulla tjänster som skapar nya möjligheter för människor, organisationer och samhälle.

En annan fördel var att den nya rollen var mycket mer social och orienterad mot omvärlden samt uppdragsteamet; jag träffade dagligen anställda i olika roller hos kunden och användare också.

Nackdelen var att rollen som UX-designer ofta innebar många möten, administration och förberedelse av olika slag som tar tid men inte syns. Vid arbetsdagens slut var det mycket lättare att se resultatet av mitt arbete som utvecklare än som UX-designer.

Vart är du och din roll på väg idag, vad blir ditt nästa steg?

Nu är det kanske ett bra tillfälle att berätta att jag har bytt roll igen haha!

Efter några år och uppdrag som UX-designer har jag valt att gå tillbaka till webbutvecklingen. Jag saknade kodningen och tyckte att den rollen passar mig lite bättre. Jag är väldigt tacksam att jag även då möttes med förståelse från min chef och Valtech som arbetsgivare.

Jag har lärt mig så otroligt mycket av att ha jobbat som designer och av hela den resan. De kunskaperna använder jag idag fullt ut i mina nuvarande uppdrag där jag arbetar som utvecklare igen.

Det har hänt mycket under de åren som jag lämnade utvecklingen för UX-design, speciellt eftersom tekniken förändras väldigt snabbt. Det är en spännande tid för gränssnittsutveckling, gränserna mellan frontend och backend har blivit mycket mer suddiga. Mitt nästa steg är att gå mot en roll som fullstack, dvs att jobba både med frontend- och backendutveckling. Jag vill gärna jobba mer med de funktionella bitarna och med affärslogiken.

Vilka var utmaningarna i din nya roll?

Jakten på perfektion

Kodrefaktorering – strukturell förändring och förbättring av kod under utvecklingsprocessen är en väl etablerad och accepterad praxis. Det gör vi för att kontinuerligt förtydliga och förenkla koden, öka kvalitet, så att också tiden samt kostnaderna för underhåll och vidareutveckling minskas.

Vi utvecklare brukar prata om ”The Boyscout Rule” – en princip som innebär att du alltid lämnar koden i ett bättre skick än du har hittat den i. Det är en fantastisk lyx eftersom du har möjlighet att tänka igenom, att tänka om och att göra förändringar när du får nya insikter. Du har inte tid att skriva om hela koden hela tiden, men det brukar finnas förståelse och tid för att göra förändringar som ger värde.

Att få igenom förändringar som UX-designer var, enligt min erfarenhet, inte lika lätt. Du kan inte själv introducera förändringar och förbättringar i slutprodukten på samma sätt som en utvecklare. Att utveckla nya features brukar prioriteras framför designförbättringar.

Varför behöver vi göra förändringar? Kan vi inte bara göra ett bra jobb från början så att det inte behövs?

Du vill förändra för att du har kommit till nya insikter själv eller så har du fått  feedback och statistik från användarna som visar att någonting inte fungerar riktigt som du tänkt. Förändringar kan också krävas för att nya features ska passa in bättre.

På vissa av mina uppdrag har det tyvärr funnits begränsat utrymme för att göra många förändringar efter utvecklingen.

Osäkerheten kring huruvida det kommer att finnas tid för designförändringar ledde till press att designen måste bli 100% perfekt från början. Självklart är detta omöjligt eftersom du inte kan ha alla insikter i början av designprocessen och du kan inte validera lösningsförslag fullt innan den börjar användas på riktigt. Det kan också bli svårt att pressa fram kreativiteten. En av de största utmaningarna i rollen som UX-designer för mig var just att vilja ha en lösning som är perfekt från början men samtidigt acceptera att det är omöjligt.

Språket

Den andra personliga utmaningen var att den nya rollen hade försatt mig i en ny situation som var mycket mer krävande språkmässigt och där prestationen var stundvis viktigare än leverabler. Det krävs träning för att bli bättre på ett språk, men det gjorde inte det hela lättare. Det kändes jobbigt att jag vid vissa tillfällen inte kunde kommunicera lika fint, skickligt och effektivt som jag skulle kunna på mitt modersmål. Det kunde också ta längre tid att skriva viktiga mail eller dokument vilket kunde vara frustrerande. Tyvärr kände jag också ibland att jag, på grund av min brytning och inte helt perfekta svenska, snabbt blev dömd på ett negativt sätt. Därför behövde jag jobba extra hårt för att bevisa min kompetens och för att lämna ett värdigt intryck. Det kändes orättvist.

Det hade jag även upplevt i min gamla utvecklarroll vid ett par tillfällen, en UX-rollen innebar fler sociala interaktioner, möten, workshops och presentationer vilket resulterade i fler utmanande upplevelser.

Kompetensutveckling och balans

Eftersom jag fortfarande var intresserad av både teknik och användarupplevelse var det extra svårt att hålla sig uppdaterad inom båda områdena. Tekniken utvecklas och ändras extremt snabbt, jag kände definitivt någon typ av teknisk-FOMO.

UX-området är också mycket brett och det var mycket att lära sig. Utöver den tid som jag hade för kompetensutveckling under arbetstid använde jag mycket av min fritid till att lära mig mer för att göra ett bättre jobb. Det är definitivt inte någonting som jag förespråkar, idag skulle jag ha gjort det annorlunda. Det var en viktig insikt och lärdom.

Vilka råd skulle du ge någon som funderar på att byta spår?

 • Go for it!
  Om du har tänkt på det ett tag och det finns möjlighet på din arbetsplats att göra ett byte – just do it! Vi tillbringar många timmar på jobbet och vi kommer att jobba i många år. Det kommer att gynna dig men också vårt samhälle om vi jobbar med sådan vi verkligen vill.

 • Tänk på varför du vill byta och vad som är viktigt för dig
  Jag tycker att önskan om karriärbyte kan komma från olika håll: du kanske brinner för någonting helt annat, du vill använda dina oanvända förmågor eller talanger, du vill ha ett mer stabilt jobb och så vidare.
  Jag tycker det är viktigt att reda ut vad det är som ligger till grund för dem önskade förändringen och att förstå drivkrafterna Det är även viktigt att känna sig själv och hur du önskar leva och arbeta, vilken typ av jobb som passar dig bäst.
  Ofta kan de olika värderingarna och drivkrafterna stå i konflikt med varandra: ett mer meningsfullt jobb kanske inte ger tillräcklig ekonomisk trygghet, ett spännande jobb kanske inte är flexibelt etc.
  Om du är medveten om ditt ”varför” så underlättar det att genomgå förändringen, speciellt när det blir extra tufft.

 • Hitta en mentor/ be om hjälp
  Det är viktigt att våga be om hjälp från dina kollegor, din mentor eller din chef.
  Jag var själv dålig på det, så jag hoppas att du som läser och står inför en förändring vågar fråga om hjälp.

 • Kompetensutveckla på jobbet
  Om det finns möjlighet, försök att göra förändringen långsamt på din arbetsplats. Ta varje möjlighet att utveckla kompetenser inom din nuvarande roll som också hjälper dig att gå mot den roll du slutligen vill ha.
  Den roll du önskar att gå mot kanske inte har några gemensamma nämnare med det du arbetar med idag, då kan det bli svårt att kompetensutvecklas på jobbet. Men du kan fortfarande träna andra styrkor som kommer att behövas i din nya roll – till exempel leda workshops, planera och koordinera projekt, hjälp till med administrativa uppgifter eller uppföljningsuppgifter etc.

  Jag har turen att jobba på Valtech som stödjer förändringar och samtidigt har verktyg, som individuella utvecklingsplaner, som underlättar den processen.
  Om det inte finns rutiner för det på din arbetsplats skulle jag rekommendera att du pratar med din chef för att sätta upp en utvecklingsplan och få hjälp med att genomföra din förändring.

 • Acceptera att det kommer vara mycket nytt som du vill lära dig och behåll balansen mellan jobb och din privata tid.
  Det kommer att vara så mycket som du inte kan. Det kan lätt leda till att du hamnar i en situation där du vill lägga alla helger och kvällar för att lära dig mer om det nya området.

  Mitt tips är att vara redo för att börja om samt att du kommer att känna dig okunnig ibland. Det var värdefullt för mig att försonas med tankarna att jag inte kan allt, istället för att försöka göra mig av med dem eller överkompensera på fel sätt.
  Om du känner dig supertaggad för att testa någonting nytt och det gör dig glad – go for it!
  Men om du jobbar extra bara för att du har dåligt samvete och känner att du borde kunna mer är mitt tips att ändra approach. Acceptera istället att du inte kan allt, att utvecklingen kan komma att ske långsamt – och våga be om hjälp.
  Om du tycker att det är nödvändigt att lägga extra tid för att snabbare utvecklas är mitt tips: Gör det medvetet och begränsa hur stor del av din fritid du avsätter till studier eller extrajobb.

  En hälsosam approach till kontinuerligt lärande och kompetensutveckling är nyckeln till hög kompetens och en balans mellan privatliv och jobb.

Vilket är det roligaste projektet du har jobbat med?

Jag har haft turen att jobba med många roliga projekt.
Ett av de roligaste projekten var Boxer-uppdraget som pågick under två år. Det var riktigt roligt att vara med, tack vare en otroligt bra relation och ett fantastiskt samarbete med kunden. Jag var med i ett underbart team av otroligt duktiga och engagerade människor.

Samtidigt som vi hade väldigt roligt byggde vi Boxers webshop samt flera olika system: till exempel ett vouchersystem och en webapplikation för expertkonfigurering av produker vid namn Customer Service Product Order = C3PO = Threepio.

Jag har fortfarande kvar en Threepio-nyckelring på mina nycklar som alla i teamet fick från vår supersnälla produktägare Daniela.

Det var otroligt givande att vara en del av det teamet och bidra till en liten del av Boxers långa resa.

Foto av Edis Potori - Valtechs fotograf och filmproducent

Har vi sått ett litet frö?

Är du en innovativ, framåttänkande person som vill växa med oss? Vi letar efter såna som dig.
Se våra lediga tjänster
Har vi sått ett litet frö?