CSR@Valtech

Socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande

Vi vill att Valtech ska vara ett bra företag att jobba för och med ur alla perspektiv. Ett företag där vi integrerar hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande i verksamheten på ett sömlöst sätt – från maten vi äter till tjänsterna vi producerar.

I samarbete med kunder över hela världen tar vi fram en stor bredd av digitala tjänster. Vårt största samhällsavtryck sker i våra relationer. För att säkerställa att vi är en bra partner ur ett hållbarhetsperspektiv arbetar vi löpande med hållbarhetsfrågor inom verksamheten. Sedan 2014 mäter vi hållbarhet och klimatpåverkan.  Det ger oss en ökad förståelse för vårt sociala och miljömässiga avtryck och det ger oss en möjlighet att agera där det ger störst effekt.

Vi arbetar även aktivt för att bidra till ökad jämställdhet och mångfald inom IT-branschen och vi strävar efter att ha en bred och jämn representation av olika perspektiv på Valtech. Vår vision är att ha en jämn fördelning av män och kvinnor på företaget, 50/50 i alla led

Därför mäter vi och följer upp vår jämställdhetsdata årligen. Genom att tillsammans med andra aktörer arbeta för med både kortsiktiga och långsiktiga förändringar hoppas vi kunna verka för att IT-branschen ska bli mer jämställd och få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i framtiden. Vi har därför startat Tech Girl, ett program för att öka intresset för teknik och programmering bland unga tjejer.

Här är några exempel på hur vi jobbar med hållbarhet och socialt ansvarstagande:

  • Vi driver Tech Girl för att bidra till jämställdhet inom IT-branschen

  • Vi demonstrerar möjligheter för retailers att skapa planetnytta genom Valtech Store

  • Vi stöttar våra kunder i att möjliggöra hållbara affärer och kretslopp genom Circular Design

  • Vi använder 100% förnybar el för att driva våra utvecklingsmiljöer, ekonomisystem och lokalerna på huvudkontoret i Stockholm

  • Vegetariska luncher

  • Vi källsorterar allt som Stockholms stad tar emot, inklusive matavfall

  • Vi väljer produkter med så lite förpackningar som möjligt för att minska avfall

  • Vi undviker engångsmaterial och plast i största möjliga mån

  • Vi strävar efter att så mycket som möjligt av de produkter vi köper in ska vara miljömärkta

Hur är det att jobba på Valtech?

Läs mer om livet på Valtech här
Livet på Valtech
Hur är det att jobba på Valtech?